Welkom op de website van de

 

“Probusclub HENDRIK-IDO-AMBACHT”

Opgericht op 25 augustus 1994 en geïnstalleerd op 22 december 1994

 

Gezien de turbulente ontwikkelingen  betreffende het Corona virus  is de Evenementen Commissie (namens het bestuur)  van de Probusclub Hendrik-Ido-Ambacht op 20 juli 2020, in onderling overleg,  tot de conclusie gekomen dat er nu geen activiteit ontplooid kunnen worden vóór 13 augustus 2020!

 

 

Zowel het algemene advies van de overheid  als de kwetsbaarheid van onze leden  dwingen ons hiertoe .

Ook de toegankelijkheid van Cascade is tot nader order (ten minste 1 september 2020) zeer beperkt.

Indien het tij weer ten goede keert en bijeenkomsten weer mogelijk worden  dan zullen wij u ruim van tevoren hiervan in kennis stellen.

Contact met elkaar via de WhatsApp groep en andere social media ,om ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en wederwaardigheden van onszelf  en onze omgeving,  zijn natuurlijk van harte welkom!

Sterkte in deze  turbulente  tijden en hopelijk weer snel tot ziens .

Houdt u deze website van onze club in de komende weken goed in de gaten: wij zullen hierop de benodigde mededelingen (indien noodzakelijk) gaan doen.

 

 

‘Probus’ is een acroniem van Professional and Business en komt van Retired Professional and Business Men’.

 

Verspreid over het land zijn er (per 1 januari 2020)  322 heren, 25 dames en 98 gemengde clubs; dit zijn 11 meer dan twee jaar geleden. Momenteel zijn er twee clubs in oprichting en daarom zal het aantal Probusclubs minder snel stijgen dan voorheen. De bijna 12.600 leden komen wekelijks, tweewekelijks of maandelijks op een vaste dag en een vast tijdstip bij elkaar.

Doel: saamhorigheid en vriendschap bevorderen van geheel of bijna geheel postactieven van 55 jaar en ouder. De leden hebben een maatschappelijk verantwoordelijke functie vervuld en hechten waarde, ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond, aan het regelmatig ontmoeten van elkaar.

Onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht en ontspanning vormen bindende elementen.

Het aspect, dat bij de Probusclubs zo interessant is, is dat er talrijke en zoveel verschillende beroeps- en ervaringsachtergronden zijn te vinden. Juist in de ontmoetingen immers kunnen de leden ontdekken dat er een brede waaier aan gespreksthema’s is. Dat maakt de onderlinge gedachtewisselingen zo belangwekkend en inspirerend.

 

Bijeenkomsten:

De Probusclub Hendrik-Ido-Ambacht, komt twee keer per maand op de eerste en derde donderdag van de maand bij elkaar. Om 14:00 uur begroeting, ontmoetingen bijpraten. Hierna volgt om 14:30 uur de start van de bijeenkomst. Ook is er aandacht voor verjaardagen, jubilea en andere hoogtepunten in de persoonlijke levenssfeer. Vervolgens wordt er een voordracht gehouden door een van de eigen leden of door een gastspreker. Tijdens de bijeenkomsten worden onderwerpen besproken van diverse aard, die allemaal een educatief en informatief karakter hebben.

 

Eens per jaar vindt een excursie plaats met de leden en hun partners. Deze activiteiten worden georganiseerd door een hiervoor ingestelde Evenementen Commissie. De uitstapjes hebben een meer recreatief doel en er is hierbij veel aandacht voor kunst, cultuur en wetenschap.

 

Probusclublid worden?

Als u interesse heeft in toetreding tot onze Probusclub, neem dan contact op met een van de leden of stuur een mail via deze site: zie contact. Wij kunnen dan met u persoonlijk overleggen en u meer informatie geven. U kunt een bijeenkomst als gast meemaken, zodat u een indruk krijgt over de sfeer en inhoud van de bijeenkomsten.

 

De website heeft een intern en een extern deel.

Het externe deel is vrij toegankelijk voor de geïnteresseerde bezoeker van deze site. Het interne gedeelte wordt benut ter versterking van de onderlinge band, met informatie die voor de leden van belang kan zijn. Die informatie zegt de buitenstaander weinig. Onze club wil zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens van alle clubleden. U, lezer van deze pagina, wordt dus niet geweerd door een wachtwoord, maar u merkt wel, dat u lid kunt worden van een club, die zorgvuldig met de privacy van haar leden om gaat.

 

Probusclubs zijn aangesloten bij de Stichting Probus Nederland Informatie Centrum (kortweg Probus Nederland), krijgen bij hun installatie het Certificaat van Erkenning en zijn autonoom.

Door middels van onderstaande koppeling komt u terecht op de website van Probus Nederland: https://probus-nederland.nl/